• Ilse Speelman

Kritisch Onderwijsdenken in een Empirisch Wetenschappelijke Cultuur

Theoretische Bachelorscriptie - 16 juli 2018

Voorwoord

Voor u ligt de scriptie ‘Kritisch onderwijsdenken in een empirisch wetenschappelijke cultuur’. Anderhalf jaar geleden begon het denkproces van deze scriptie met de vraag: “Hoe kan het dat universiteiten pretenderen dat ze aan kritisch denken doen, maar dat ik daar in de praktijk weinig van terug zie”, een vraag die mij persoonlijk zeer aanging. Toen ik besloot de overstap te maken van de hogeschool naar de universiteit, kwam ik tot de conclusie dat ik de aandacht voor kritisch denken ook daar tegen vond vallen, dus besloot ik uitdagingen te zoeken naast het reguliere programma. Vanuit het Honoursprogramma kreeg ik de mogelijkheid om me middels deze scriptie te richten op mijn persoonlijke vraag. Maar mijn persoon veranderde en daarmee veranderde ook mijn vragen. Op een gegeven moment besefte ik namelijk dat persoonlijke ontwikkeling wel eens iets te maken kon hebben met kritisch denken. Mijn vragen gingen steeds meer over de persoon en de vormende kracht van onderwijs. Waarom vind ik kritisch denken zo belangrijk? Wat betekent het voor de persoon om kritisch te denken? Wat leren we over kritisch denken in het onderwijs en welke houding leren we daarin aan te nemen? Over deze vragen zou ik een boek kunnen schrijven, maar voor mijn scriptie was het uiteraard van belang mijn punt af te bakenen. Omdat het probleem van de beperkte neiging tot kritisch denken naar mijn idee in stand gehouden wordt door de onderwijscyclus*, heb ik ervoor gekozen me te beperken tot het onderwijs. Daarmee kwam ik tot de vraag wat het voor de onderwijskundige betekent om kritisch te denken. En dat is waar deze scriptie over gaat. Willen we kritisch naar het onderwijs kijken, wat vraagt dit dan van de onderwijskundige?


Het schrijven van mijn scriptie is een periode geweest van vallen en opstaan. Een proces waarin ik duizend keer vergat wat ik ook alweer wilde zeggen en eindeloos verdwaalde in de stukken die ik las ter inspiratie. Bij deze wil ik dan ook graag even stil staan bij de mensen die mij het afgelopen anderhalf jaar hebben gesteund en geholpen. Allereerst wil ik prof. dr. Jan Bransen, mijn scriptiebegeleider, bedanken voor de vrijheid die hij mij gegeven heeft om mijn eigen weg te kiezen. Maar ook voor de ondersteuning en de uitdaging die hij mij geboden heeft in een denk- en schrijfproces dat ik nog niet eerder had doorgemaakt. Het was een waardevolle ervaring, waarin ik veel geleerd, maar vooral ook veel afgeleerd heb. Ik heb afgeleerd te vragen hoe iets moet en geleerd meer voor mezelf te denken, afgeleerd me te verschuilen achter de autoriteit van kennis of grote filosofen en geleerd te onderbouwen wat ík wil zeggen, afgeleerd met mijn scriptie de hele wereld te willen verbeteren en (ik hoop) geleerd een “klein” maar helder punt te maken en ik heb afgeleerd controle te willen hebben op het onderzoeks- en schrijfproces en geleerd dingen weg te gooien, keer op keer opnieuw te proberen en erop te vertrouwen dat het uiteindelijk allemaal wel op zijn plek valt. In dit proces heb ik veel steun gehad van familie en vrienden. Marielle Wittelings wil ik bedanken voor het samen beleven van dit proces. Beiden schreven we voor het eerst een theoretische scriptie en bijna al onze scriptie uren brachten we samen door in de bibliotheek. Marielle is voor mij dan ook in ieder opzicht een grote steun en toeverlaat geweest. Joris van den Berg wil ik bedanken voor zijn hulp om de juiste woorden te vinden en steeds weer voor ogen te krijgen wat ik wilde zeggen. En tot slot wil ik ook mijn ouders en vriend bedanken voor het meedenken over mijn scriptie en de steun die zij mij hebben gegeven. Hoewel er periodes van blokkades en frustraties waren, heb ik het schrijven van mijn scriptie vooral als waardevol ervaren en hoop ik dat ik met mijn scriptie ook maar een klein beetje bij kan dragen aan het denken over onderwijs.


Ik wens u veel plezier met het lezen van deze scriptie!


Ilse Speelman


Nijmegen, 16 juli 2018

Verder lezen

 

*Zie mijn website voor mijn essay hierover: https://ispeelman.wixsite.com/mijnsite/blog/education-is-the-most-powerful-weapon-which-you-can-use-to-change-the-world-nelson-mandela

52 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven